ANIME FOR HUMANITY

[ ANIME FOR HUMANITY ] Anime for Humanity là một tổ chức phi lợi nhuận, thành lập năm 2017, có trụ sở đặt tại Los Angeles, đã và đang tổ chức nhiều sự kiện khắp California, nước Mỹ. Ban đầu, tổ chức này chỉ là một câu lạc bộ Anime, tập hợp những người có…